Regulamin

Wstęp

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem strony swiatlotto.pl. Każdy gracz rejestrując się na stronie swiatlotto.pl zobowiązany jest dokładnie przeczytać i zaakceptować całą treść regulaminu.

 

Regulamin składa się z kilku części i jest zawsze dostępny pod linkiem www.swiatlotto.pl/terms-and-conditions.

 

Serwis swiatlotto.pl umożliwia Graczom składanie zleceń internetowych na zakup kuponów uczestnictwa w grach liczbowych, organizowanych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. oraz do natychmiastowego odbioru wygranych z tych zakładów. Każdy zakład jest składany i opłacany przez swiatlotto.pl spółce Totalizator Sportowy sp. z o.o.

 

Definicje

 

"Karta bankowa" - prepaid, karta debetowa, karta kredytowa lub inna karta umożliwiająca płatność internetową.

 

"Konto bankowe" - rachunek bankowy w komercyjnym banku, który jest przypisany do konkretnego gracza.

 

"Konto gracza" - zarejestrowane na stronie indywidualne konto dla każdego gracza.

 

"Kupon" - kilka zakładów opłacone na raz.

 

"Login" - e-mail podany przy rejestracji, potrzebny do logowania na konto gracza.

 

"Gra liczbowa" - gra dostępna w serwisie swiatlotto.pl, na którą wyniki gracz może wnosić zakłady.

 

"Gracz" - zarejestrowana osoba w serwisie swiatlotto.pl.

 

"Regulamin" - zbiór przepisów, norm, obowiązków, nakazów i zakazów obowiązujących na stronie swiatlotto.pl, zawsze dostępne pod linkiem www.swiatlotto.pl/terms-and-conditions.

 

"Swiatlotto" - Piotr Pelc Comp z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 85/90, NIP 1181442445, REGON 012740590.

 

"Swiatlotto.pl" - serwis internetowy działający pod adresem swiatlotto.pl należącym do Swiatlotto.

 

"Wirtualny pieniądz" - waluta swiatlotto.pl przeliczana na równowartość waluty PLN.

 

"Wirtualny portfel" - indywidualny portfel przypisany do każdego konta gracza, w którym przechowywane są wirtualne pieniądze..

 

 

Regulamin

 

 

1. Gracz

 

1.1.

 

Każdy gracz gwarantuje, że:

 

a. Przeczytał i zrozumiał pełną treść regulaminu.

b. Jest osobą pełnoletnią w świetle prawa realnego.

c. Zna i przestrzega prawa realne.

d. Nie jest osobą ściganą ani poszukiwaną w żadnym państwie.

e. Dysponuje środkami nie pochodzącymi ze źródeł nielegalnych lub przestępstw.

f. Jest świadomy swoich czynów i przemyślał wady i zalety gier z których korzysta.

g. Na stronie swiatlotto.pl posiada tylko jedno konto gracza.

 

1.2.

 

Gracz zobowiązany jest o podanie danych osobowych lub informacji niezbędnych do realizacji usług świadczonych przez Swiatlotto w profilu konta gracza. Swiatlotto nie jest zobowiązany do weryfikacji tych danych.

 

 

 

2. Konto gracza

 

2.1.

 

Gracz zobligowany jest aby uzupełnić dane osobowe w profilu konta gracza, oraz dbać o ich aktualność, aby móc w pełni korzystać z wszystkich funkcji serwisu swiatlotto.pl.

 

2.2.

 

Gracz zobowiązany jest do przechowywania danych konta gracza dzięki którym może się zalogować w miejscu niedostępnym osobom trzecim. Gracz jest odpowiedzialny za wszystkie czynności dokonane na jego koncie gracza.

 

2.3.

 

Gracz może własnowolnie poprosić o usunięcie jego konta gracza. Przed taką prośbą, gracz powinien wypłacić pieniądze które znajdują się w jego wirtualnym portfelu, w przeciwnym razie konto zostaje usunięte bez możliwości wypłaty środków.

 

2.4.

 

Każde konto gracza ma przypisany indywidualny wirtualny portfel.

 

 

 

3. Składanie zakładów

 

3.1.

 

Gracz może składać zakłady na wybrane gry poprzez odpowiednie zakładki w serwisie swiatlotto.pl oraz opłacenie ich.

 

3.2.

 

Złożony, potwierdzony i opłacony zakład zostaje widoczny w zakładce "Moje kupony". Opłacony zakład nie może być już cofnięty ani anulowany.

 

3.4.

 

Gracz może sprawdzić status złożonego zakładu w zakładce "Moje kupony".

 

 

 

4. Płatności

 

4.1.

 

Gra na kredyt nie jest możliwa.

 

4.2.

 

Gracz dokonuje wpłat na wirtualny portfel dostępny na koncie gracza oraz korzystając z wirtualnego portfela opłaca kupione kupony.

 

4.3.

 

Swiatlotto ustala kwotę minimalnej wpłaty, która widnieje przy próbie wpłaty pieniędzy. Swiatlotto zastrzega sobie prawo do zmiany tej kwoty w każdej chwili.

 

4.3.

 

Wpłaty dokonywane są poprzez bezpieczne platformy pośredników i są zarejestrowane na koncie gracza od razu po zakończeniu płatności.

 

4.4.

 

Wpłaty na konto gracza trafiają do wirtualnego portfela i są przeliczane na wirtualną walutę która odpowiada równowartości realnej walucie PLN.

 

4.5.

 

Swiatlotto posiada ofertę podwojenia wpłaty, dzięki czemu wpłata może zostać podwojona na koncie gracza. Promocja ta ma własny regulamin.

 

Promocja podwójnej wpłaty:

 

a. Promocja dotyczy pierwszej wpłaty gracza na wirtualny portfel i jest wypłacana w wirtualnej walucie na koncie gracza.

b. Promocja obejmuje wpłatę tylko do 200zł.

b. Z promocji każdy gracz może skorzystać tylko raz, oraz tylko raz na jednym IP.

c. Po skorzystaniu z promocji, aby wypłacić środki z wirtualnego portfela, należy dokonać obrotu równego 150% wartości wpłaty.

 

4.6.

 

Gracz jest zobowiązany do wypłaty wygranych jedynie na konto bankowe zarejestrowane na własne dane osobowe.

 

4.7. 

 

Każdy darmowy kupon z kodów udostępnionych przez Swiatlotto może zostać użyty jednokrotnie przez każdego użytkownika. Wszelkie próby wyłudzenia kolejnych kuponów, bądź próby odblokowania ósmego, darmowego kuponu, bez opłacenia siedmiu poprzednich, zostaną zgłoszone jako wyłudzenie do odpowiednich służb, bądź konto gracza zostanie zablokowane bezpowrotnie. Każda taka decyzja jest rozpatrywana indywidualnie. Swiatlotto ma prawo do unieważnienia takich zakładów i nie wypłacenia wygranej.

 

 

 

5. Wygrane

 

5.1.

 

Wygrane z zakładów trafiają na konto gracza, skąd mogą być użyte do dalszej gry lub mogą zostać wypłacone zgodnie z regulaminem.

 

5.2.

 

Gracz może zasięgnąć informacji na temat wygranej na koncie gracza. Swiatlotto ma prawo do informowania gracza o wygranej poprzez e-mail tylko w szczególnych wypadkach.

 

5.3.

 

Jeśli gracz z powodu błędu w serwisie lub próby oszustwa wniósł zakład darmowy, po ustanowionym terminie końcowym lub po ogłoszeniu wyników zdarzenia, Swiatlotto ma prawo do unieważnienia zakładu i nie wypłacenia wygranej.

 

5.4.

Jednorazowa wygrana na swiatlotto.pl powyżej kwoty 2280zł jest opodatkowana podatkiem w wysokości 10%. Podatek ten opłaca organizator gier, czyli Totalizator Sportowy sp. z o.o. w imieniu gracza. Wygrana pomniejszona o kwotę podatku trafia w całości do wirtualnego portfela gracza. Gracz ma prawo do dalszej gry lub wypłaty wygranej. W przypadku złożenia prośby przez Gracza, wygrany kupon może zostać przekazany Graczowi notarialnie, dzięki czemu Gracz będzie mógł odebrać wygraną osobiście.

 

 

8. Zasady gier liczbowych

 

 

8.1 Lotto

 

W Lotto jak również w Plusie grający może zawierać zakłady proste, systemowe oraz wielolosowaniowe.

 

Zakład prosty polega na wytypowaniu przez grającego 6 liczb ze zbioru liczb od 1 do 49 lub wybraniu opcji losowego wyboru tych liczb.

 

Zakład systemowy polega wybraniu odpowiedniego systemu i wytypowaniu przez grającego od 7 do 12 liczb ze zbioru liczb od 1 do 49 lub w losowym wyborze tych liczb, na zlecenie grającego, przy czym:

7 typowań równa się 7 zakładom prostym,

8 typowań równa się 28 zakładom prostym,

9 typowań równa się 84 zakładom prostym,

10 typowań równa się 210 zakładom prostym,

11 typowań równa się 462 zakładom prostym,

12 typowań równa się 924 zakładom prostym.

 

Zakład wielolosowaniowy polega na:

 

a) wytypowaniu przez grającego liczb w zakładzie prostym i wybraniu liczby - od 2 do 20 - kolejno po sobie następujących losowań wyników Lotto i/lub Plusa, dla których zawarty zakład prosty pozostaje ważny, lub

 

b) wytypowaniu przez grającego liczb w zakładzie systemowym i wybraniu liczby - od 2 do 20 - kolejno po sobie następujących losowań wyników Lotto i/lub Plusa, dla których zawarty zakład pozostaje ważny.

 

Zawarcie zakładu prostego polega na wpłaceniu opłaty za każdy zakład prosty.

 

Zawarcie zakładu systemowego polega na wpłaceniu opłaty za każdy z zakładów prostych odpowiadających ilości typowań.

 

Zawarcie zakładu wielolosowaniowego polega na:

 

a)  wpłaceniu kwoty stanowiącej iloczyn opłaty za typowania będące zakładem prostym i zadysponowanej przez grającego liczby kolejno po sobie następujących losowań wyników Lotto i/lub Plusa, dla których zawarty zakład prosty pozostaje ważny.

 

b)  wpłaceniu kwoty stanowiącej iloczyn opłaty za każdy z zakładów prostych odpowiadających ilości typowań ustalonych i zadysponowanej przez grającego liczby kolejno po sobie następujących losowań wyników Lotto i/lub Plusa, dla których zawarty zakład systemowy pozostaje ważny.

 

W przypadku zawierania zakładu systemowego należy określić liczbę dokonanych typowań poprzez wybranie odpowiedniego systemu gry. Wszystkie zakłady systemowe zawarte na jednym kuponie muszą mieć takie same ilości typowań tj. 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 liczb.

W Lotto jak również w Plusie ustanawia się wygrane pieniężne.

 

W Lotto, w ramach jednego zakładu prostego, ustala się cztery stopnie wygranych:

1) I stopień - za 6 trafnie wytypowanych liczb,

2) II stopień - za 5 trafnie wytypowanych liczb,

3) III stopień - za 4 trafnie wytypowane liczby,

4) IV stopień - za 3 trafnie wytypowane liczby.

 

W Plusie, w ramach jednego zakładu prostego, ustala się cztery stopnie wygranych:

1) I stopień - za 6 trafnie wytypowanych liczb,

2) II stopień - za 5 trafnie wytypowanych liczb,

3) III stopień - za 4 trafnie wytypowane liczby,

4) IV stopień - za 3 trafnie wytypowane liczby.

 

Kwota przeznaczona na wygrane I stopnia może być przez Swiatlotto podwyższona o określoną kwotę pochodzącą ze środków własnych Spółki.

 

W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowania wyników Lotto jak również Plusa nie mogą zostać przeprowadzone w terminie ustalonym, losowania te zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, w kolejności i liczbie odpowiadającej nieprzeprowadzonym losowaniom.

 

Wyniki losowania Lotto oraz Plusa będą wyświetlane na głównej stronie swiatlotto.pl

 

W przypadku nie stwierdzenia wygranej I stopnia w losowaniu wyników Lotto, pula na następne losowanie zwiększa się. Pula do wygrania w Lotto jest widoczna zawsze na głównej stronie swiatlotto.pl

 

Grający obowiązany jest sprawdzić w zakładce "moje kupony", czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją.

 

Dokładniejsze zasady oraz wysokości wygranych dostępne są w zakładce "jak grać?" każdej gry z osobna.

 

8.2. Mini Lotto

 

W Mini Lotto grający może zawierać zakłady proste, systemowe oraz wielolosowaniowe.

 

Zakład prosty polega na wytypowaniu przez grającego 5 liczb ze zbioru liczb od 1 do 42 lub zleceniu losowego wyboru tych liczb.

 

Zakład systemowy polega na wytypowaniu przez grającego od 6 do 12 liczb ze zbioru liczb od 1 do 42 lub w losowym wyborze tych liczb, przy czym:

6 typowań równa się 6 zakładom prostym,

7 typowań równa się 21 zakładom prostym,

8 typowań równa się 56 zakładom prostym,

9 typowań równa się 126 zakładom prostym,

10 typowań równa się 252 zakładom prostym,

11 typowań równa się 462 zakładom prostym,

12 typowań równa się 792 zakładom prostym.

 

Zakład wielolosowaniowy polega na:

 

 a) wytypowaniu przez grającego liczb w zakładzie prostym i podaniu liczby - od 2 do 20 - kolejno po sobie następujących losowań wyników Mini Lotto, dla których zawarty zakład prosty pozostaje ważny,

b) wytypowaniu przez grającego liczb w zakładzie systemowym i podaniu liczby - od 2 do 20 - kolejno po sobie następujących losowań wyników Mini Lotto, dla których zawarty zakład pozostaje ważny.

 

Zawarcie zakładu prostego polega na wpłaceniu opłaty za każdy zakład prosty.

 

Zawarcie zakładu systemowego polega na wpłaceniu opłaty za każdy z zakładów prostych odpowiadających ilości typowań.

 

Zawarcie zakładu wielolosowaniowego polega na:

 

a)  wpłaceniu kwoty stanowiącej iloczyn opłaty za typowania będące zakładem prostym i zadysponowanej przez grającego liczby kolejno po sobie następujących losowań wyników Mini Lotto, dla których zawarty zakład prosty pozostaje ważny.

 

b)  wpłaceniu kwoty stanowiącej iloczyn opłaty za każdy z zakładów prostych odpowiadających ilości typowań ustalonych i zadysponowanej przez grającego liczby kolejno po sobie następujących losowań wyników Mini Lotto, dla których zawarty zakład systemowy pozostaje ważny.

 

W przypadku zawierania zakładu systemowego należy określić liczbę dokonanych typowań poprzez wybranie odpowiedniego systemu gry. Wszystkie zakłady systemowe zawarte na jednym kuponie muszą mieć takie same ilości typowań tj. 6, 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 liczb.

 

W grze Mini Lotto ustanawia się wygrane pieniężne.

 

W Mini Lotto, w ramach jednego zakładu prostego, ustala się trzy stopnie wygranych:

1) I stopień za 5 trafnie wytypowanych liczb,

2) II stopień za 4 trafnie wytypowane liczby,

3) III stopień za 3 trafnie wytypowane liczby.

 

Kwota przeznaczona na wygrane I stopnia może być przez Swiatlotto podwyższona o określoną kwotę pochodzącą ze środków własnych Spółki.

 

W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowania wyników Lotto jak również Plusa nie mogą zostać przeprowadzone w terminie ustalonym, losowania te zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, w kolejności i liczbie odpowiadającej nieprzeprowadzonym losowaniom.

 

Wyniki losowania Mini Lotto będą wyświetlane na głównej stronie swiatlotto.pl

 

Pula do wygrania w Mini Lotto jest widoczna zawsze na głównej stronie swiatlotto.pl

Grający obowiązany jest sprawdzić w zakładce "moje kupony", czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją.

 

Dokładniejsze zasady oraz wysokości wygranych dostępne są w zakładce "jak grać?" każdej gry z osobna.

 

 

8.3. Ekstra Pensja

 

 

W grze Ekstra Pensja grający może zawierać zakłady na jedno lub większą liczbę losowań (zakład wielolosowaniowy).

 

Zakład polega na wytypowaniu przez grającego albo zleceniu losowego wyboru zestawu, bądź zestawów składających się z: 5 (pięciu) liczb ze zbioru 35 (trzydziestu pięciu) liczb od 1 do 35 i 1 (jednej) liczby ze zbioru 4 (czterech) liczb od 1 do 4.

 

Grający określa liczbę kolejno po sobie następujących losowań, dla których zawarty zakład pozostaje ważny.

 

Zawarcie zakładu wielolosowaniowego następuje z chwilą wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby losowań, na które zakład jest zawierany.

 

W grze Ekstra Pensja, w ramach jednego zakładu, ustala się osiem stopni wygranych pieniężnych, które opisane są:

 

1) I stopień - za 5 trafnie wytypowanych liczb ze zbioru 35 oraz 1 ze zbioru 4,

2) II stopień - za 5 trafnie wytypowanych liczb ze zbioru 35 oraz 0 ze zbioru 4,

3) III stopień - za 4 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 1 ze zbioru 4,

4) IV stopień - za 4 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 0 ze zbioru 4,

5) V stopień - za 3 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 1 ze zbioru 4,

6) VI stopień - za 3 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 0 ze zbioru 4,

7) VII stopień - za 2 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 1 ze zbioru 4,

8) VIII stopień - za 2 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 35 oraz 0 ze zbioru 4.

 

Kwota przeznaczona na wygrane I stopnia może być przez Swiatlotto podwyższona o określoną kwotę pochodzącą ze środków własnych Spółki.

 

W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowania wyników Ekstra Pensji nie mogą zostać przeprowadzone w terminie ustalonym, losowania te zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, w kolejności i liczbie odpowiadającej nieprzeprowadzonym losowaniom.

 

Wyniki losowania Ekstra Pensji będą wyświetlane na głównej stronie swiatlotto.pl

 

Pula do wygrania w Ekstra Pensję jest widoczna zawsze na głównej stronie swiatlotto.pl

Grający obowiązany jest sprawdzić w zakładce "moje kupony", czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją.

 

Dokładniejsze zasady oraz wysokości wygranych dostępne są w zakładce "jak grać?" każdej gry z osobna.

 

 

8.4. Multi Multi

 

W Multi Multi grający określa ilość typowanych liczb (od 1 do 10).

 

Grający w każdym zawieranym zakładzie typuje określoną ilość liczb ze zbioru od 1 do 80 lub zleca dokonanie losowego wyboru tych liczb.

 

Grający określa krotność stawki za zakład.

 

Zakład zawarty na więcej niż jedno losowanie to zakład wielolosowaniowy.

Grający określa liczbę kolejno po sobie następujących losowań, dla których zawarty zakład pozostaje ważny.

 

Zawarcie zakładu w Multi Multi następuje z chwilą wpłacenia opłaty za każdy zakład.

 

Zawarcie zakładu wielolosowaniowego Multi Multi następuje z chwilą wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby losowań.

 

Kwota przeznaczona na wygrane I stopnia może być przez Swiatlotto podwyższona o określoną kwotę pochodzącą ze środków własnych Spółki.

 

W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowania wyników Multi Multi jak również Plusa nie mogą zostać przeprowadzone w terminie ustalonym, losowania te zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, w kolejności i liczbie odpowiadającej nieprzeprowadzonym losowaniom.

 

Wyniki losowania Multi Multi będą wyświetlane na głównej stronie swiatlotto.pl

 

Pula do wygrania w Multi Multi jest widoczna zawsze na głównej stronie swiatlotto.pl

Grający obowiązany jest sprawdzić w zakładce "moje kupony", czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją.

 

Dokładniejsze zasady oraz wysokości wygranych dostępne są w zakładce "jak grać?" każdej gry z osobna.

 

 

8.5. Kaskada

 

 

W Kaskadzie grający zawierając zakład otrzymuje dwa zestawy 12 z 24 liczb. Z czego liczby w drugim zestawie nie mogą się powtórzyć z liczbami w zestawie pierwszym.

 

Zawarcie zakładu w Ksakadzie następuje z chwilą wpłacenia opłaty za każdy zakład.

 

W grze Kaskada, w ramach jednego zakładu, ustala się pięć stopni wygranych pieniężnych, które opisane są:

 

1) I stopień - za 12 trafnie wytypowanych liczb ze zbioru 24,

2) II stopień - za 11 trafnie wytypowanych liczb ze zbioru 24,

3) III stopień - za 10 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 24,

4) IV stopień - za 9 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 24,

5) V stopień - za 8 trafnie wytypowane liczby ze zbioru 24.

 

Kwota przeznaczona na wygrane I stopnia może być przez Swiatlotto podwyższona o określoną kwotę pochodzącą ze środków własnych Spółki.

 

W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowania wyników Kaskady nie mogą zostać przeprowadzone w terminie ustalonym, losowania te zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, w kolejności i liczbie odpowiadającej nieprzeprowadzonym losowaniom.

 

Wyniki losowania Kaskady będą wyświetlane na głównej stronie swiatlotto.pl

 

Pula do wygrania w Kaskadzie jest widoczna zawsze na głównej stronie swiatlotto.pl

Grający obowiązany jest sprawdzić w zakładce "moje kupony", czy kupon jest zgodny z wydaną przez niego dyspozycją.

 

Dokładniejsze zasady oraz wysokości wygranych dostępne są w zakładce "jak grać?" każdej gry z osobna.

 

9. Reklamacje

 

9.1.

 

Reklamacje można składać e-mailowo. Adres pod który można pisać w sprawach reklamacji to support@swiatlotto.pl.

 

9.2.

 

W przypadku niezadowolenia z wyniku wątku skargowego, gracz może poprosić o ponowne rozpatrzenie reklamacji przez inne osoby.

 

 

 

11. Ogólna odpowiedzialność

 

 

11.1.

 

Swiatlotto nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niewłaściwe korzystanie z serwisu, w tym łamanie regulaminu lub łamanie praw swojego kraju pochodzenia lub kraju w którym gracz przebywa

b) awarie lub uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych, błędów systemów komputerowych

c) jakiekolwiek inne działania lub zdarzenia uniemożliwiające przyjęcie zakładów

d)straty wyrządzone poprzez nietajne przechowywanie hasła oraz wtargnięcie osób trzecich na konto gracza

 

11.2.

 

Swiatlotto dokona wszelkich starań aby serwis był zawsze dostępny, ale nie może tego zagwarantować.

 

11.3.

 

Swiatlotto dokona wszelkich starań aby wszystkie dane i wyniki gier były wprowadzane szybko i poprawnie.

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Zobacz więcej na Polityka prywatności