Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu udzielenia informacji na temat rodzaju, sposobu przetwarzania oraz przechowywania danych i informacji na temat gracza.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z tą polityką lub masz co do niej wątpliwości, prosimy nie rejestrować się na naszej stronie. Definicje zwrotów użytych w polityce prywatności, znajdziesz w regulaminie.

 

Dane osobowe


Jako użytkownik naszej strony, możesz zostać poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, a także danych dotyczących wpłat i wypłat. Udzielenie tych informacji jest konieczne przy rejestracji, dokonywaniu zakupu oraz w kontaktach z Działem Obsługi Klienta. Korzystamy z dostarczonych przez gracza danych w celu sfinalizowania jego zamówienia. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Swiatlotto ma prawo weryfikować autentyczność podanych przez gracza danych np. imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu. Wszelkie zażalenia w tej sprawie będą rozpatrywane zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Gracz akceptuje warunki polityki prywatności Swiatlotto i zgadza się na ewentualny proces weryfikacji danych podczas rejestracji. 

Dane osobowe gracza tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail i dane bankowe, a także np. kopia dokumentu tożsamości czy kopie innych dokumentów potwierdzające powyższe dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Swiatlotto w celu zarządzania świadczonymi przez nas usługami i finalizowania zakupów graczy – w tym ułatwienia zawierania zakładów przez graczy, realizacji płatności, wypłaty wygranych, ochrony graczy oraz firmy Swiatlotto (włączając spółki zależne oraz firmy powiązane ze Swiatlotto) przed oszustwami finansowymi oraz dla zapewnienia obsługi klienta na najwyższym poziomie. 

Przetwarzanie przekazanych przez użytkownika danych osobowych w innych celach nie będzie miało miejsca, z wyjątkiem sytuacji przekazywania kopii dokumentów tożsamości graczy organizacjom powołanych do weryfikacji tych dokumentów lub ubezpieczenia wygranych gracza.

 

Facebook

Swiatlotto korzysta z portalu społecznościowego facebook.com kierowanego przez firmę Facebook Inc. z siedzibą w 1601 S. California Aenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Facebook może przypisać wizytę gracza na naszej stronie do jego konta na facebook.com. Prosimy pamiętać, że jako administratorzy strony Swiatlotto nie mamy dostępu do informacji o zasięgu gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook. W celu uzyskania dalszych informacji w tej kwestii, prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności prowadzoną przez Facebook na http://www.facebook.com/policy.php 

Jeżeli posiadacz konta na portalu Facebook nie życzy sobie powiązywania informacji dotyczących odwiedzin na stronie swiatlotto.pl z informacjami zawartymi w jego profilu na Facebook, należy wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem strony swiatlotto.pl.

 

Google Analytics

Strona Swiatlotto korzysta z usług analityki internetowej świadczonych przez Google Inc („Google”). Google Analytics używa plików cookies tzw., „ciasteczek”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w komputerze użytkownika w celu uzyskania informacji na temat jego aktywności na konkretnych stronach internetowych. Dane wygenerowane za pomocą plików cookies (w tym adres IP użytkownika) są gromadzone i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Właściciele stron internetowych, którzy korzystają z usług Google Analytics mogą przy użyciu metody maskowania IP utajnić część adresu IP każdego użytkownika zamieszkującego kraje Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, całe adresy IP są przekazywane Google, a utajnienie części adresu IP odbywa się w USA. Google przetwarza uzyskane informacje w celu oszacowania aktywności użytkowników danej strony, przygotowuje raporty na ten temat dla właścicieli danych stron oraz świadczy inne usługi w zakresie aktywności internetowej. Google nigdy nie łączy adresu IP danego użytkownika z innymi posiadanymi danymi. 

Każdy użytkownik strony ma prawo nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies, jednak należy pamiętać, że wówczas może on nie mieć dostępu do wszystkich opcji oferowanych na stronie. Dodatkowo, każda osoba może zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez pliki cookies Google, instalując wtyczkę na swojej przeglądarce internetowej – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Pliki tekstowe cookies

To enable the working of certain functions during your visit to our website, we make use of cookies on various pages. Cookies are small text files that are stored on your device. We make use of certain cookies that are deleted after your browsing session (session cookies). Other cookies remain on your device and allow our business partners and us to read information we have written into the file. The second type of cookies are read by us on your next visit to our website (persistent cookies). 

Swiatlotto.pl korzysta z plików cookies na poszczególnych stronach naszej witryny, aby zapewnić pełną funkcjonalność korzystania ze swiatlotto.pl. Tymczasowe cookies to pliki, które po zakończeniu przeglądania strony są usuwane, a stałe pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia i są przetwarzane przez nas podczas następnej wizyty użytkownika na naszej stronie. 

Każdy użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową, z której korzysta tak, aby być powiadamianym o każdej próbie zapisania cookies na komputerze. Co więcej, istnieje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia każdego pliku cookie (z pewnymi wyjątkami). Jeżeli użytkownik nie zgodzi się na korzystanie z cookies, powinien pamiętać, że wówczas pewne opcje strony wymagające tych plików mogą nie działać.

 

Biuletyn informacyjny

Każdy użytkownik ma prawo określić granice kontaktu z firmą Swiatlotto. Biuletyn informacyjny zawierający informacje o naszych produktach jest regularnie przesyłany do graczy, jednakże każdy użytkownik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z tej usługi.

 

Wiadomości e-mail

Informujemy, iż możemy przesyłać graczom wiadomości e-mail dotyczące m.in. użytkowania strony, oferowanych produktów i usług, statusu procesów usuwania ewentualnych usterek technicznych, a także wiadomości dotyczące kwestii wypełniania przez nas zobowiązań nałożonych przez regulacje prawne, czyli tzw. wiadomości systemowe. Są to m.in. potwierdzenie rejestracji, potwierdzenie zakupu. Wiadomości systemowe są integralną częścią naszej strony i użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z ich otrzymywania, chyba że zawiesi lub usunie swoje konto gracza. 

Wszystkie wiadomości e-mail są przesyłane na adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji. Prosimy o upewnienie się, że adres e-mail widoczny na koncie jest aktualny, a użytkownik ma do niego dostęp. W przypadku zmiany adresu e-mail, prosimy o dokonanie jego aktualizacji na koncie gracza. 

Podejmujemy stosowne działania w celu zabezpieczenia przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych użytkownika oraz ich utracie. Systemy zabezpieczeń naszych baz danych są nieustannie monitorowane, jednakże odpowiadamy jedynie za naruszenie bezpieczeństwa w przypadku rażącego zaniedbania i zgodne z ograniczeniami przewidzianych w naszych warunkach Regulaminu. W związku z tym prosimy o przechowywanie danych takich jak nazwa użytkownika, numer konta gracza oraz hasło w bezpiecznym miejscu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność dokonaną na jego koncie.

 

Szyfrowanie danych

Przy dokonywaniu zakupu kuponów przez Internet, dane osobowe i bankowe gracza są całkowicie zaszyfrowane. Stosowana przez nas nowoczesna technologia szyfrowania umożliwia automatyczne utajnienie wszystkich informacji przetwarzanych na stronie. Wszystkie dane, w tym dane karty płatniczej są zmieniane w kod, który może zostać odszyfrowany tylko przy użyciu tajnego klucza lub hasła. Przeglądarka używana przez gracza wskazuje na stopień bezpieczeństwa strony internetowej poprzez wyświetlenie ikonki kłódki lub klucza na dole okna przeglądarki. Jeżeli przeglądarka jest skonfigurowana prawidłowo, podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja wskazująca, że dane osoby odwiedzającej witrynę są bezpieczne.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe graczy tak długo, jak jest to niezbędne dla świadczenia przez nas usług oraz wymagane przez odpowiednie regulacje prawne. Nie przekazujemy danych osobowych graczy osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wyżej opisanych, a także w związku z zawarciem przez firmę umowy joint venture, potencjalnej lub realnej sprzedaży firmy albo jej części oraz w przypadku otrzymania zgodnego z prawem żądania wydanego przez organy ścigania lub władze państwowe. 

Swiatlottoma prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce ochrony prywatności. Nowa wersja dokumentu jest każdorazowo publikowana na naszej stronie, a jej regulacje obowiązują od momentu publikacji lub innego terminu wskazanego w tym dokumencie. Każdy użytkownik strony ma obowiązek zapoznania się z prowadzoną przez Swiatlotto polityką prywatności oraz możliwość sprawdzenia przekazanych przez siebie danych w dowolnym momencie. W przypadku zmiany danych, gracz może poprosić o ich aktualizację lub samodzielnie je sprawdzić, usunąć lub dokonać stosownych poprawek na swoim koncie gracza według zasad zawartych w regulaminie.

 

Pytania

Jeżeli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych osobowych na naszej stronie, prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego lub drogą e-mailową na adres support@swiatlotto.pl

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Zobacz więcej na Polityka prywatności